fbpx

Mattopalvelun ympäristöohjelma

Vastuu ympäristöstä

Yrityksemme johtotähtenä on kantaa vastuuta ympäristöstä. Meille vastuullisuus tarkoittaa kestävää kehitystä tukevaa toimintaa. Huomioimme toimintamme suunnittelussa ympäristövaikutukset vesistöön, ilmaan ja maaperään sekä lakien ja asetusten vaatimukset. Seuraamme jatkuvasti toimintaamme, toiminnasta syntyviä jätemääriä sekä jätteiden laatua. Yrityksemme toiminnasta ei synny kaatopaikkajätettä ja käytöstä poistetut matot menevät uusiokäyttöön. Myös ritilämattojemme valmistuksessa ja raaka-aineena käytetään kierätysmuovia. 

Yrityksemme toimintaa ohjaa lisäksi Hausjärven kunnan ympäristölautakunnan Mattopalvelu Liljavirta Oy:lle myöntämä ympäristönsuojelulain 28§ mukainen ympäristölupa.

1. Pesuprosessi

Käytetyt pesuaineet täyttävät Ruotsin luonnonsuojeluliiton Bra Miljö Val-ympäristövaatimukset.

Käytössä olevat pesuaineet ovat nestemäisiä ja ne annostellaan pesukoneisiin robotin avulla tarkasti säädetyn annostelumäärän mukaisesti, joten yliannostusta ei tapahdu.

Näin saadaan aina optimiannostus ja pesuainejäämät jäteveteen mahdollisimman pieniksi.

Veden kulutusta on pienennetty tasopesukoneen huuhteluveden kierrätyksellä pesuvedeksi ja huuhtelukertoja on vähennetty pesutuloksen kuitenkaan kärsimättä.

Vuonna 2017 vedenkulutus oli n. 6000 m3 vuodessa, kun mattoja pesimme n. 70 000 – 80 000 m2 vuodessa.

Prosessivedet johdetaan kunnalliseen jätevesiverkkoon.

Prosessin melusaastetta pyritään pienentämään erilaisin äänenvaimentimin ja työmenetelmiä kehittämällä.

2. Jätelajit ja niiden käsittely

Mattopalvelu Liljavirta Oy erottelee irtojätteestä paperin, pahvin, metallin sekä puutavaran.

Nämä jätteet menevät kunnallisen jätehuollon toimesta uusiokäyttöön ja loput sekajätteet menevät poltettavaksi ja muuttuvat kaukolämmöksi ja sähköksi lähistöllä sijaitsevalla jätteenkäsittelylaitoksella.

Yrityksen toiminnasta ei synny mitään kaatopaikkajätettä.

Ongelmajätteet; kuten loisteputket, elektroniikkaromu ym. viedään yhtiön toimesta asian mukaisiin SER vastaanottopisteisiin. Akut ja paristot palautetaan niitä myyviin yrityksiin hävitettäviksi.

Tyhjät pesuainetynnyrit ja kuljetuslavat menevät uusiokäyttöön.

Käytöstä poistetut matot ja mopit mennevät uusiokäyttöön mm. suojamatoiksi, öljyn imeytykseen ym. toimintaan.

Ritilä- ja tekstiilimattojen valmistuksesta syntyy ainoastaan < 0,2 % jätettä.

 

3. Polttoaineen kulutus ja jakelu

LKiinteistön päälämmityslähde on vesi / ilmalämpöpumppu ja höyryn tuottamiseen käytetään polttoaineena kevytpolttoöljyä. Pannuhuoneen kattiloiden hyvä kunto sekä palopesien säännöllinen puhtaanapito ja säätö, sekä höyrylinjojen hyvä eristys yhdessä lämmön talteenoton kanssa vähentävät öljyn kulutusta.

Ajoreittien suunnittelulla ja autojen korkeat kuormien täyttöasteet vähennetään turhia ajokilometrejä ja näin myös pakokaasupäästöjä. Noudamme ja palautamme pyykkiä samalla reitillä. Jakelu tapahtuu yrityksen omilla autoilla jolloin se mahdollistaa kuljettajien koulutuksen ja autojen kunnon hyvän seurannan.

Kuljettajat koulutetaan taloudellisen ja ennakoivan ajotavan kursseilla.

Autot ovat uusia / uudehkoja, joten polttoaineen kulutus ja sitä kautta pakokaasupäästöt ovat hallinnassa ja vähentäneet omalta osaltaan kasvihuonekaasuja.

Laatujärjestelmä 2019

Lue ja tutustu dokumentoituun laatujärjestelmäämme.

Ympäristöohjelma 2019

Lue ja tutustu dokumentoituun ympäristöohjelmaamme.